Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasında üzvlük ərizəsi

* Ulduzla işarələnmiş bütün sahələr mütləq doldurulmalıdır.